Bảo trì MBT lò nấu thép – Nhà máy Thép Việt – Vũng Tàu

Bảo trì MBT lò nấu thép tại nhà máy thép Việt – Vũng Tàu.
Công suất MBT 16MVA. Cấp điện áp 35/0.4kV, điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC). Máy sản xuất tại Italy.

Bình luận