Lắp MBT 63MVA tram Gò Vấp 1

Lắp đặt dự án tăng cường công suất trạm biến áp Gò Vấp 1 tại TP.HCM. Qui mô dự án: lắp đặt 01 MBA 63MVA, 01 MC 110kV, 01 DCL 110kV và 01 dãy tủ MC hợp bộ trong nhà điều hành

Bình luận